Savivaldybė

Strateginės karjeros galimybės, Karjera - Eastcon

Turinys

  Kontaktai Veiklos tikslas — palaikyti glaudžius ryšius su Universiteto absolventais ir socialiniais partneriais, plėsti karjeros galimybes ir ugdyti studentų karjeros planavimo gebėjimus bei bendradarbiaujant su darbdaviais siekti studentų kompetencijų atitikimo šalies rinkos paklausai.

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto LSMU Karjeros centras — universiteto  padalinys, kuris atlieka profesinio orientavimo, karjeros konsultavimo ir karjeros stebėsenos, papildomų praktikų administravimo, studentų ir doktorantų verslumo skatinimo, ryšių tarp Universiteto, absolventų ir išorės institucijų koordinavimo funkcijas. Uždaviniai: Organizuoti studentų papildomas praktikas, teikti studentams karjeros konsultavimo, verslo vystymo, profesinio orientavimo paslaugas.

  strateginės karjeros galimybės

  Vykdyti socialinių partnerių darbdaviųabsolventų apklausas, teikti organizacinę ir metodinę pagalbą Universiteto padaliniams studentų karjeros valdymo ir absolventų karjeros stebėsenos klausimais. Skatinti ir palaikyti Universiteto absolventų ryšius su Universitetu, inicijuoti projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas, kurie skatintų ir modernizuotų studentų karjeros konsultavimo strateginės karjeros galimybės valdymo, absolventų karjeros stebėsenos sistemas.

  strateginės karjeros galimybės

  Funkcijos: Organizuoti ir administruoti studentų papildomas praktikas, kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie galimybes studentams atlikti papildomą praktiką įmonėse ir įstaigose.

  Konsultuoti studentus karjeros ir įsidarbinimo klausimais. Organizuoti studentų ir darbdavių susitikimus, tarpininkauti pateikiant studentams ir absolventams informaciją apie laisvas darbo vietas regiono ir šalies įmonėse bei įstaigose pagal atitinkamas specialybes ir kvalifikacijas.

  strateginės karjeros galimybės

  Kaupti ir analizuoti informaciją apie absolventų darbo karjerą, įsidarbinimo galimybes, analizuoti ir teikti Universiteto administracijai ir fakultetams informaciją apie Universitete rengiamų specialybių atitikimą regiono ir šalies rinkos bei paklausai. Skatinti tvirtus Universiteto absolventų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su Universitetu, kurti ir nuolat atnaujinti Universiteto absolventų kontaktinių duomenų bazę, inicijuoti ir koordinuoti Universiteto absolventų ar atskirų jų grupių susitikimus.

  strateginės karjeros galimybės

  Skleisti aktualias Universitetui ir Universiteto absolventams bei atskiroms jų grupėms naujienas. Socialiniai ryšiai Tel.

  strateginės karjeros galimybės